Oferta Educativa

 

ESCOLETA

Un bon principi, un procés millor

 

p1090712

 

L’Escoleta 0-3 anys contempla l’aplicació dels diferents projectes que ja s’estan duent a terme en el cicle 3-6 anys, perquè així pugui haver-hi una coherència evolutiva i una continuïtat educativa.

Partim d’uns objectius que tenen en compte l’aprenentatge d’uns bons hàbits, de valors i habilitats socials indispensables i de diferents llenguatges: el verbal (català, castellà i anglès), el corporal (psicomotricitat), el matemàtic i artístic, sempre des de l’aspecte individualitzat tan característic dins de l’oferta educativa del nostre Col·legi, tot el nivell maduratiu de cada nin o nina i sense deixar de tenir en compte que podem dur a terme aquest gran projecte gràcies a una estreta comunicació amb les famílies dels nostres alumnes.

 

 

INFANTIL

El col·legi, un lloc per viure i conviure

IMG_3622

 

 

L’objectiu prioritari del nostre col·legi és que els nostres alumnes venguin contents cada dia, i per això donam tanta d’importància a l’adaptació al centre a l’inici de cada curs escolar. Per tal d’aconseguir-ho, tot l’equip de professors/es d’aquesta etapa s’implica des del primer dia i posa en pràctica els hàbits i valors que, a poc a poc, es van consolidant i donen forma al nostre Projecte Educatiu de Centre.

L’aprenentatge parteix dels coneixements previs dels nins/nines, tot respectant el propi procés. Aprenen de manera globalitzada durant tot el curs, treballant la lectura i l’escriptura des de la teoria psicolingüística investigada per Ana Teberosky i per Emilia Ferreiro. Es desenvolupen, doncs, diferents projectes dels temes d’interès per a l’alumnat que donaran lloc a diverses sortides didàctiques. Sempre en un ambient agradable, on puguin aprendre a dialogar, a rebre ajuda i a oferir-ne, així com a respectar les normes de convivència, de feina i de joc.

Els nostres mestres són dinamitzadors pedagògics que, a través de la motivació constant, l’estimulació positiva i l’atenció individualitzada, aconsegueixen una millora contínua de la Línia Pedagògica del Centre, sempre amb estreta relació amb les famílies.

L’oferta que proporciona el centre és ambiciosa i innovadora, i aposta per l’anglès i les noves tecnologies. Els pares/mares podran triar en quin idioma s’impartiran les classes : amb línia Castellana/Catalana o la Nova Línia Anglesa (amb professors natius de llengua anglesa).

 

 

PRIMÀRIA

El desenvolupament global dels nostres alumnes

img_4295

 

L’objectiu d’aquesta important etapa és l’adquisició, de forma gradual i, sempre atenent a la diversitat, de tot un seguit de coneixements, mètodes de treball i estratègies que ajudin a una completa formació i al desenvolupament global del nostre alumnat.

L’equip de professors/es i tot el personal docent i no docent implicat treballa perquè aquesta formació abasti, a més de l’aspecte acadèmic, àmbits tan imprescindibles com l’autonomia i la iniciativa personal, la responsabilitat, l’esforç i l’adquisició de valors.

En aquesta etapa es treballen, paral·lelament als currículums oficials,projectes didàctics.

Aquests faciliten l’aprenentatge significatiu i fan als propis nens/es protagonistes de tot el procés.

A més, és en aquesta etapa on l’aprenentatge de la llengua anglesa, introduït en Educació Infantil adquireix un pes major amb la incorporació, a partir de 3r d’una nova matèria en aquesta llengua: Science, i això comporta un increment d’hores dedicades a aquesta matèria.

La informàtica, el teatre, les arts plàstiques són altres camps que potenciem i desenvolupem amb mètodes innovadors i el que és més important molt motivadors.

L’etapa compta també amb un reglament de convivència que explicita els drets i els deures dels alumnes i les normes bàsiques que regeixen el nostre Centre .

Finalment, la Festa del Drac Màgic, les excursions programades i les diferents sortides escolars (museus, exposicions i actes culturals) completen el nostre ventall d’activitats i recursos que confereixen al nostre Col·legi un caire innovador i avantguardista.

 

 

ESO

A la recerca de la pròpia identitat

IMG_4683

 

L’etapa d’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) obre la possibilitat que l’alumnat tingui matèries noves, com Informàtica, Tecnologia i Taller d’anglès, que els permetin familiaritzar-se de manera continuada amb les noves tecnologies i l’ús, a nivell oral, de la llengua anglesa. En relació amb aquest aspecte, tots els alumnes de 1r a 4t d’ESO participen a un projecte didàctic, el Festival d’anglès, en què les múltiples i variades activitats dutes a terme es realitzen en aquesta llengua.

A nivell de 3r i 4t d’ESO, el centre ofereix una àmpli ventall d’optatives, segons les preferències o aptituds de l’alumnat. Actualment les optatives que s’imparteixen en aquest cicle són: Francès, Alemany, Cultura Clàssica i Taller de Tècniques Experimentals.

 

 

BATXILLERAT

Sòlida preparació per a una educació superior

DSC_0311

 

La finalitat del Batxillerat és proporcionar als nostres alumnes una educació i formació integral, una maduresa intel·lectual i humana, així com també els coneixements, les habilitats, les competències i les actituds que els permetin exercir les seves funcions socials i laborals amb responsabilitat.?Per aconseguir-ho, és necessari durant aquesta etapa educativa, desenvolupar i afermar la iniciativa personal de l’alumne, la seva autonomia, el seu hàbit d’estudi i la seva disciplina, ja que són condicions imprescindibles per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge i són un mitjà de desenvolupament personal.

El Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i es desenvolupa en tres modalitats diferents, totes impartides en el Col·legi Lluís Vives:

– Ciències i Tecnologia.

– Humanitats i Ciències Socials.

– Arts (via d’Arts plàstiques, imatge i disseny).

A partir del curs 2013/14, el Col·legi Lluís Vives és el primer centre de Balears que ofereix als nostres alumnes/as la possibilitat d’obtenir el doble batxillerat francès – espanyol (Bachibac). Això els permet tenir accés directe a qualsevol dels dos sistemes universitaris i a altres estudis superiors de tots dos països.??Amb aquesta estructura i el nostre ampli ventall d’optatives, es facilita als nostres alumnes l’especialització i la preparació necessàries per a incorporar-se als estudis superiors desitgin.

 

 

CURRICULUM INTERNACIONAL

Accedir a les millors universitats

curriculum

 

El col·legi Lluís Vives ofereix el Currículum Internacional (CI), un projecte de formació que permet accedir amb major facilitat a les millors universitats europees i americanes. El projecte consisteix en la selecció, preparació i assessorament d’aquells alumnes amb el perfil i les competències adequades.

Per tot això tenim formalizats convenis de col·laboració amb British Council i Inlingua que pertany al Goethe Institut i és un centre autoritzat per a la preparació del TOEFL.

Així mateix, preparem els nostres alumnes per poder obtenir els certificats emesos  per la Alliance Française.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Preparant els professionals del demà

NEREA-UCEDA-11

 

La Formació Professional és una modalitat educativa molt sol·licitada, ja que adequa la formació de coneixements i habilitats de l’alumne al sistema i tipus de treball que vol exercir. És una modalitat amb futur, perquè té una gran demanda, ja que facilita l’accés a ocupacions més estables i, en el cas de voler continuar amb estudis universitaris, possibiliti l’accés directe.

El nostre centre ha iniciat la seva marxa en aquesta modalitat educativa amb tres cursos de Formació Professional:

– Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.

– Grau Superior en Educació Infantil.

– Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria.

– Formació Bàsica de Manteniment d’embarcacions Esportives .

 

La metodologia utilitzada pel nostre equip de docents, format per professorat amb experiència és flexible i oberta, potencia l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació, fomenta l’aprenentatge de la llengua anglesa, afavoreix el treball en equip i, finalment, l’esperit emprenedor i la iniciativa.

Per a més informació sobre els cursos de Formació Professional, pot clicar sobre el Link de cada curs.

Deixa un comentari